Český tenisový svaz

Školení trenérů a rozhodčích ČTS

Datum12. - 13.10.2016
Název:Zdravotnický kurz
Druh:rozhodčí
Místo:Praha, Všeobecná fakultní nemocnice
Region:Praha
Další info:Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Jednou z podmínek, kterou musí pořadatelé turnajů splnit, je zajištění zdravotníka. Jsme si vědomi, že
splnění této podmínky není jednoduchou záležitostí, a to především s ohledem na finanční náročnost. Jsme
však přesvědčeni, že přítomnost zdravotníka na turnaji je nutností. Především z hlediska pomoci hráčům, ale
také z hlediska případných právních následků plynoucích z nesplnění této povinnosti.
Proto pro vás Pražský tenisový svaz připravil kurz zdravotníka, který absolventům umožní vykonávat funkci
zdravotníka.
Smyslem kurzu je proškolení turnajových funkcionářů tak, aby byli schopni poskytnout první pomoc a měli
k tomu příslušné oprávnění. Jinými slovy dosáhneme splnění podmínky přítomnosti zdravotníka, když
zdravotníkem bude zároveň ředitel turnaje, rozhodčí, či jiný pořadatel, který je na turnaji tak jako tak
přítomen.
Garantem projektu je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Tyto instituce také vystaví
certifikát o absolvování kurzu, který bude opravňovat příslušnou osobu k výkonu funkce zdravotníka na
turnaji. Vedoucím kurzu je zástupce přednosty 1. chirurgické kliniky a hrudní, břišní a úrazové chirurgie
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.
Obsahem kurzu bude první pomoc se specializací na tenis, základy resuscitace, ošetření běžných poranění,
nevolností, obvazové techniky a další.
Kurz se bude konat ve dnech 12. a 13. října 2016 vždy od 16 do 19 hodin v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je rozdělen do dvou dnů, kdy od 16 do 18 hodin bude probíhat teoretická část a od 18,00 do 19,00 praktická část.
Náklady spojené s kurzem hradí PTS, pro zájemce z řad pražských klubů je tedy zdarma. Účast mimopražských zájemců je možná, cena kurzu je pak 1800,- Kč.
Podrobnější informace ke kurzu dostanou zájemci po přihlášení do kurzu

Seznam účastníků

příjmení a jméno
město
stav přihlášky
Kučera Jan Karlovy Vary schváleno
Pekárková Nikola Praha 8 schváleno
Poletínová Alena Praha 5 schváleno
Berezyuk Oleksandra Praha9 schváleno
Aleš Vejšický Praha 9 schváleno
Krupičková Olga Praha 9 schváleno
Holda Josef Mladá Boleslav schváleno
Zlesák Jan Praha 7 schváleno
Vodička Jan Praha 5 - Zbraslav schváleno
Konečný Adam Praha 4 schváleno
Kulišová Diana Praha 7 schváleno
Jauker Lukáš Litvínovice schváleno
Zelenková Martina Vodochody schváleno
adámek Vojtěch Praha 4-Libuš schváleno
Vyvadil Ivan Praha 4 schváleno
Tompich Michal Praha 8 - Troja schváleno
Adamčík Antonín Praha schváleno
Bůžek Radek Praha 9 - Třeboradice schváleno
Polák Jan Praha 4 - Michle schváleno
Linhart Zdenek Praha 4 schváleno
Kopacka Jiri Praha 4 schváleno
Linhart Zdenek Praha 4 schváleno
Jančík Adam Prague schváleno
Vedralová Eva Praha 4 schváleno
Jauker Lukáš Litvínovice schváleno