Český tenisový svaz

Online registrace

POPLATKY

Registrace individuální mládež (ml. žactvo, st. žactvo, dorost) 500,-Kč na rok
Registrace individuální dospělí 500,-Kč na rok
Registrace zahraniční hráč (mládež i dospělí) 2000,-Kč na sezónu
Registrace hráče minitenis a babytenis 200,-Kč na sezónu
Přestup hráče (mládež i dospělí s českým občanstvím) 1000,-Kč
Hostování (mládež i dospělí) 600,-Kč
Registrace nového klubu 10.000,-Kč
Mimoklubová evidence neregistrovaných hráčů platná pro jednu danou sezónu 500,-Kč Mimoklubová evidence cizinců platná pro jednu danou sezónu 1000,-Kč (nutno zaplatit na účet ČTS 1651382/0800 nebo 40 EUR na devizový účet ČTS 1571542/0800 (IBAN CZ10 0800 0000 0000 0157 1542, BIC GIBACZPX), do poznámky u platby uvést příjmení, jméno, datum narození)
Evidence zahraniční hráč minitenis a babytenis 500 Kč (20 EUR)

Registrace nového hráče - realizuje hráč

HRÁČI S ČESKÝM STÁTNÍM OBČANSTVÍM
Hráči věkové kategorie minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí se registrují do ČTS pouze na Internetu ve formuláři v Informačním systému ČTS. Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Vyplnění rodného čísla, data narození, e-mailu
2) Vyplnění jména, příjmení a telefonu
3) Výběr doby registrace (1-4 roky)
4) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS)
5) Vytvoření žádosti o vstup do svého prvního mateřského klubu (po potvrzení o přijetí platby na účet ČTS).
Žádost schvaluje/odmítá klub (kontaktní osoba klubu) v Informačním systému ČTS. O vytvoření žádosti je kontaktní osoba klubu informována e-mailem.
Pokud je žádost klubem schválena, registrace je úspěšně ukončena a hráč se může přihlašovat na turnaje ČTS a účastnit se soutěží družstev. Pokud je žádost klubem zamítnuta, může hráč vytvořit novou žádost do jiného (nebo i stejného) klubu.

CIZINCI
Hráči, kteří nemají občaství ČR, se registrují e-mailem na alena.brozova@cztenis.cz, kde uvedou
1) předmět e-mailu: cizinec
2) text mailu:
- příjmení,
- jméno,
- datum narození,
- telefon,
- národnost,
- klub (pokud se jedná o registraci do klubu ČTS),
- nascanovaná kopie pasu.

Prodloužení registrace hráčem

Registrovaný hráč může prodloužit svou registraci u ČTS po přihlášení do Informačního systému. Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Výběr doby registrace (Češi 1-4 roky, cizinci pouze na 1 sezónu)
2) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS)

Prodloužení platnosti evidence hráčů kategorie minitenis a babytenis probíhá pouze na Internetu ve formuláři v Informačním systému ČTS.

Prodloužení registrace hráče klubem

Mateřský klub může svým (již registrovaným) hráčům (s českým státním občanstvím) prodloužit registraci po přihlášení do Informačního systému. Klub může prodloužit registraci pohodlně více hráčům jednou platbou. Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Výběr doby registrace pro jednotlivé hráče (1-4 roky) = vygenerování žádosti
2) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS pod vygenerovaným příslušným var. symbolem)
Po přijetí platby na účet ČTS je kontaktní osoba klubu informována e-mailem.

DŮLEŽITÉ: Platbu realizujte pouze převodem z Vašeho účtu na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS. Nepoužívejte platbu složenkou!!!
Platbu realizujte vždy přesně podle vygenerované žádosti = zaplaťte přesnou částku pod vygenerovaným variabilním symbolem. Pokud něco uděláte jinak, vystavujete se zbytečným problémům s realizací vaší žádosti o prodloužení registrace.
Pokud vše uděláte podle instrukcí, pak žádost bude vyřízena do 2 pracovních dnů od zaplacení poplatku.

KONTAKTNÍ OSOBY KLUBŮ

POPLATKY ZA TURNAJE V TERMÍNOVÉ LISTINĚ
Změna článku 11 SŘT – nové znění posledního odstavce:
Poplatky za pořádání turnajů musí být uhrazeny nejpozději do 30. listopadu pro zimní soutěže (turnaje zařazené do Zimní TL), 31. března pro letní soutěže (turnaje zařazené do Letní TL).
Za pořádání turnajů třídy A se poplatky hradí na účet ČTS 1651382/0800, var. symbol číslo turnaje, za pořádání ostatních turnajů se poplatky hradí na účet příslušných pověřených oblastních tenisových svazů (var. symbol číslo klubu).

POPLATKY ZA KOLEKTIVNÍ REGISTRACI
Výkonný výbor ČTS rozhodl o změně vybírání poplatků za každoroční kolektivní registraci, které za rok 2011 zasílaly kluby centrálně na účet ČTS. Tyto poplatky ve výši 1.000 Kč za klub budou s účinností od 21. 12. 2011 zasílány na konta příslušných pověřených oblastních tenisových svazů.

Změna článku 4 Registračního řádu tenisu – změna 2 . odstavce:
„Klub je povinen každoročně uhradit na účet příslušného pověřeného oblastního svazu do 31. 1. poplatek za kolektivní registraci ve výši 1.000 Kč.“

TYTO POPLATKY PRO KATEGORII MINITENIS A BABYTENIS NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI OD LETNÍ SEZONY 2011 A BUDOU ZASÍLÁNY NA ČÍSLA ÚČTŮ JEDNOTLIVÝCH OBLASTNÍCH SVAZŮ:
Poplatek za přihlášení turnaje do termínové listiny 500,- Kč / za každý turnaj var.sym: XXXXX180
Vklady na turnajích: max. 200,- Kč / letní sezona, max. 400,- Kč / zimní sezona

* konstantní symbol: 0308
* XXXXX……………..evidenční číslo tenisového klubu

Povinnost pořadatelů turnajů při přijímání hráčů do turnajů:

Povinnost pořadatelů turnajů při přijímání hráčů do turnajů:
a) hráčů s propadlou platností registrace
b) neregistrovaných hráčů
c) cizinců nezaevidovaných v Informačním systému ČTS

Pro zařazení hráčů, kteří nejsou zaregistrováni v českém klubu, ani zaevidováni v IS, je pořadatel akce povinen vybrat kromě turnajového vkladu i příslušný poplatek ve výši 1000,-Kč.

PŘEDPIS NABÝVÁ ÚČINNOSTI OD 1.1.2012. POPLATEK BUDE ZASÍLÁN NA ÚČET ČTS Č. 1651382/0800
Variabilní symbol: šestimístné kódové číslo turnaje
Konstantní symbol: 0308


Vybrané poplatky poukáže pořadatel na účet ČTS nejpozději do 7 dnů po datu zahájení turnaje.
Pouze se závazkem o následném splnění těchto náležitostí může pořadatel přijmout hráče do turnaje!!!
V poznámce v hracím plánu uvede jeho příjmení, jméno a datum narození, u cizinců i národnost.
Bez splnění těchto podmínek nesmí pořadatel hráče přijmout do turnaje!!!
ČTS následně tyto hráče již bez dalších financí ihned zaeviduje do IS (případně prodlouží platnost jejich registrace o jeden rok, jsou-li již registrováni).
Hráče, kterým bude tímto způsobem účast zlegalizována, dodatečně doplní příslušný pracovník ČTS do hracích plánů (zamění je za dosavadní označení cizinec nebo neregistrovaný hráč) a mohou startovat v dalších turnajích dané sezóny.

Sankce pro pořadatele za nesplnění náležitostí:
Pokuta ve výši 500 Kč za každého hráče, který startoval v rozporu s předpisy a možné zrušení dalších turnajů z termínové listiny v příslušné sezóně.

Zdůvodnění:
ČTS umožňuje a povoluje pořádání turnajových akcí pouze pro hráče registrované nebo evidované v ČTS, viz čl. 6 a čl. 16 registračního řádu.
STÚ ČTS dne 25. 12. 2011