Český tenisový svaz

Školení trenérů a rozhodčích ČTS

Datum20. - 25.11.2020
Název:Doškolení rozhodčích licence B
Druh:rozhodčí
Místo:přes internetový test
Region:Praha
Další info:Doškolení se mohou účastnit rozhodčí, kterým končí platnost licence do 06/21
Doškolení rozhodčích licence B proběhne formou testu zaslaného na mailovou adresu, který uchazeč vyplní a pošle zpět. Po vyhodnocení testu bude informován o jeho výsledku a v případě úspěšného absolvování bude moci, po úhradě registračního poplatku ve výši 400,- Kč, na ČTS si vyzvednout obnovenou licenci.
Je nutné, aby mailové adresy, které uvedete do přihlášky, byly platné.
Uzávěrka přihlášek 20.11.20 ve 12,00 hod.

napište číslo šest set devadesát šest

Seznam účastníků

příjmení a jméno
město
stav přihlášky
Vildová Helena Těškov v řízení
Halmlová Petra Horažďovice v řízení
Janata Ladislav Nová Paka v řízení
Císař Luděk Praha v řízení
Šimek Roman Praha-Pitkovice v řízení