Český tenisový svaz

Oficiální zápis o utkání družstev v tenisu

Domácí
Tenisový klub Černošice
Hosté
Lokomotiva Beroun
Název soutěže: 02 - I. třída A
Věková kategorie: dospělí
Datum: 25.5.2019 NT 9.6.2019
Místo konání: Tenisový klub Černošice
Český tenisový svaz
 
domácí
hosté
výsledek sad
hry
sady
body
Jméno
BH
Jméno
BH
1.
2.
3.
D
H
D
H
D
H
1.
Padevět Jonáš
4
Potůček Adam
6
6:4
6:7
2:6
14
17
1
2
0
1
2.
Mašek Petr
4
Slezák Ondřej (H)
1
6:7
7:6
6:2
19
15
2
1
1
0
3.
Vodičková Denisa
4
Kupková Lucie
4
1:6
4:6
 
5
12
0
2
0
1
4.
Houdková Martina
6
Špalková Aneta
3
6:0
6:2
 
12
2
2
0
1
0
5.
Holoubek Martin
3
Merhaut Jan
1
6:3
7:5
 
13
8
2
0
1
0
6.
Holoubek Tomáš
3
Piovarči Milan
1
3:6
4:6
 
7
12
0
2
0
1
7.
Vodičková Denisa
Houdková Martina
4
6
Kupková Lucie
Špalková Aneta
4
3
4:6
2:6
 
6
12
0
2
0
1
8.
Padevět Jonáš
Mašek Petr
4
4
Potůček Adam
Slezák Ondřej (H)
6
1
7:5
6:2
 
13
7
2
0
1
0
9.
Holoubek Martin
Lašák Tomáš
3
1
Merhaut Jan
Piovarči Milan
1
1
 
 
 
12
0
2
0
1
0
  Vítěz utkání: Tenisový klub Černošice       
101
85
11
9
5
4

Kontaktní osoby družstev

Tenisový klub Černošice
Příjmení a jméno: Čihák Josef
Telefon: 728180619
E-mail: cihak.pepe@seznam.cz
Lokomotiva Beroun
Příjmení a jméno: Merhaut Jan
Telefon: 720211888
E-mail: jan.merhaut@email.cz

Sdělení kapitánů družstev

Tenisový klub Černošice
Stav 4:4

Kapitán hostujícího družstva osobně odmítl nastoupit ke druhé čtyřhře mužů a požadoval vyhlášení kontumačního výsledku tohoto jednotlivého zápasu ve prospěch hostujícího družstva. Své jednání zdůvodnil tím, že domácí družstvo mělo porušit větu třetí čl. 103 soutěžního řádu (dále jen "SŘ").

K argumentaci kapitána hostujícího týmu domácí družstvo uvádí, že s porušením čl. 103 SŘ není spojeno žádné právo odmítnutí nastoupení k zápasu. Čl. 115 SŘ stanovuje, že i přes případné rozpory kapitánů družstev se musí utkání v každém případě dohrát. Z čl. 131 SŘ ve spojení s čl. 129 SŘ dále vyplývá, že kapitánem hostujícího družstva vytýkané provinění domácího družstva nezakládá důvod k tomu, aby řídící svazový orgán vyhlásil kontumační výsledek druhé čtyřhry mužů ve prospěch hostujícího družstva.

V souvislosti s vytýkaným proviněním domácí družstvo dále sděluje, že kapitáni obou družstev v průběhu nahlašování sestav pro dvouhru i čtyřhru nepožadovali kontrolu dokladů totožnosti hráčů zařazených do sestav (čl. 104 SŘ). Žádný z kapitánů tedy nevyžadoval přítomnost žádného z hráčů k provedení kontroly totožnosti a nebylo tedy ani zjišťováno, zdali jsou všichni relevantní hráči v době nahlašování sestav přímo přítomni v tenisovém areálu TK Černošice.

Smysl věty třetí čl. 103 SŘ spatřuje domácí družstvo v požadavku na hladkém a plynulém průběhu utkání, jehož projevem je i kontrola totožnosti nasazených hráčů, kterou ve vyšších soutěžích provádí vrchní rozhodčí. V nižších soutěžích řídí utkání společně kapitáni obou družstev (čl. 115 SŘ). Pokud kapitáni obou družstev nepožadovali kontrolu totožnosti hráčů dle čl. 104 SŘ, je absurdní, aby kterýkoli z kapitánů následně vytýkal porušení věty třetí čl. 103 SŘ a odmítl nastoupit k řádně připravenému zápasu.

Kapitán hostujícího družstva dále zpochybnil časový harmonogram zahájení druhé čtyřhry mužů. Přes prvotní akceptaci stanovených časů ve smyslu čl. 115 SŘ, posléze požadoval (patrně v důsledku nepříznivě se vyvíjejícího stavu utkání) zahájení druhé čtyřhry mužů ihned do 10 minut od vznesení svého ultimáta, se slovy "že spěchá", a jinak "máte skreč."

K časovému harmonogramu domácí družstvo uvádí, že druhá čtyřhra mužů byla původně plánována tak, aby domácí hráč měl 45minutovou pauzu mezi zápasy, přičemž dle čl. 22 SŘ mohl žádat pauzu v délce více jak 90 minut. Ultimátum spěchajícího kapitána hostujícího družstva pak mělo tento harmonogram urychlit o 10-15 minut. Ultimátum domácí družstvo neakceptovalo a bylo připraveno nastoupit k zápasu v souladu s předchozí dohodou a pauzou domácího hráče. V tento časový okamžik se kapitán hostujícího družstva stále zdržoval v tenisovém areálu TK Černošice, odmítl nastoupit a zanedlouho opustil areál.

Kapitán hostující družstva tím, že nenastoupil do zápasu, porušil čl. 23 písm. a), b) SŘ, dále čl. 115 SŘ, a svým jednáním rovněž nerespektoval základní zásadu o čestném sportovním zápolení (čl. 2 SŘ).

Z výše uvedených důvodů proto domácí družstvo navrhuje, aby řídící svazový orgán dle čl. 130 písm. c) SŘ kontumoval výsledek celého utkání ve prospěch domácího družstva, anebo dle čl. 131 písm. a) SŘ kontumoval výsledek druhé čtyřhry mužů ve prospěch domácího družstva.

TK Černošice
Lokomotiva Beroun

Poznámky kapitánů

Tenisový klub Černošice
Dne 8.6. se kapitán hostů omluvil ze svazem nařízené dohrávky čtyřhry můžu č.2 z důvodu zranění apod.
Lokomotiva Beroun
Po nahlášení sestavy čtyřher jsme zjistili, že v 2 mužské čtyřhře domácího týmu je uveden hráč Lašák Tomáš. Protože hráče Lašáka dobře známe, víme že od rána nebyl přítomen v tenisovém areálu a nebyl zde ani v době nahlašování sestavy čtyřher. Dorazil do areálu až cca půl hodiny po zapsání čtyřher, tím bylo jasně porušeno pravidlo soutěžního řádu.
Do čtyřhry jsme nenastoupili, protože nebylo ani proti komu nastoupit, hráč Lašák nebyl přítomen. Vzhledem k tomu, že domácí kapitán tedy měl k dispozici méně než 4 muže, měl druhou mužskou čtyřhru proškrtnout a hostující tým ji vyhrát bez boje.
Z výše uvedených důvodů proto žádáme o skrečování utkání č.9 ve prospěch hostujícího týmu Lokomotiva Beroun dle čl. 103 soutěžního řádu.

Lokomotiva Beroun